Svenn Erik overtar klubba

Svenn Erik Ødegaard fra Sand ble på tinget på Storhamar 21. mai valgt til ny leder i Hedmark Skøytekrets etter Berthel Johansen. Berthel fortsetter som styremedlem. Valgkomiteen hadde gjort en grundig jobb, og et enstemmig ting fulgte innstillingen på alle punkter.

Den eneste saken som forårsaket en viss temperatur under møtet, var is-situasjonen i Vikingskipet. Erik Julsrud og Gunnar Nygård redegjorde for saken og refererte flere brev og mailer som de siste tre årene er sendt forbundets styre og administrasjon, uten respons. Mange delegater beklaget dette i til dels sterke ordelag, og det var enighet om at situasjonen slik den nå framstår er lite heldig for den framtidige utviklingen av skøytesporten i Hedmark. Det gjelder også interessen og entusiasmen i klubbene for å påta seg arrangementer i nasjonalanlegget. Skøytekretsen må i sterkere grad inn i arbeidet med premissene for isleggingen og prioriteringen av isperiodene, og tinget ga klare signaler om at kretsstyret må presse på for å få saken opp på ledermøtet.

For øvrig ble både årsberetning, regnskap og budsjett enstemmig vedtatt.

Lillian Arnesen orienterte om Storhamar Kunstløps sommeropplegg de to siste ukene i juli. 100-120 løpere er ventet til samlingen. Lillian oppfordret alle til å komme innom, og hun roste Storhamar Dragons for godt samarbeid.

Sverre Bakke, som gikk ut av styret, fikk blomster. Tinget ble avsluttet ved at nyvalgt leder Svenn Erik Ødegaard takket for tilliten. – Jeg vil gjøre mitt beste for at det skal bli et godt år for HSK, og jeg ser fram til et godt samarbeid, sa han.

Neste års kretsting blir lagt til Brumunddal.

Erik Julsrud hedret
med Hedmarksnåla
Erik Julsrud ble hedret med Hedmarksnåla for sin mangeårige innsats for skøytesporten i Hedmark. Even Johansen fikk også nåla for sin gullmedalje i allround-NM for junior. Even kunne imidlertid ikke være til stede og motta nåla.

Bildet: Erik flankert
av Berthel og Lillian.