Autoriserte funksjonærer
i Hedmark Skøytekrets

O = overdommer  S = starter  T = tidtaker  D = dommer
Tall for overdommer og starter refererer til nivå

A JOUR PER DESEMBER 2011
SANDER O S T D
JOHANSEN, BERTHEL     X X
LYSEN, BO OLAF 4 4 X X
MENGKROKEN, TINA       X
MENGKROKEN, WIDAR     X X