Autoriserte funksjonærer
i Hedmark Skøytekrets

O = overdommer  S = starter  T = tidtaker  D = dommer
Tall for overdommer og starter refererer til nivå

SAVALEN

O

S

T

D

BRENDBAKKEN. EIVIND

     

X

FISKVIK, LASSE INGAR

   

X

X

GRANENG, JAN EINAR

   

X

X

HEKTOEN, SINDRE

   

X

X

HEKTOEN, TROND OLA

     

X

HOLMEN, IVAR

   

X

X

KINDØLSHAUG, ERIK

   

X

X

KINDØLSHAUG, JAN

     

X

KLETVANG, ELSE SIGNY

   

X

X

LØKKEBAKKEN, MAGNAR

   

X

X

LØKKEN, HÅKON

     

X

LØKKEN, KJELL

     

X

LØKKEN, OLAV MAGNAR

     

X

MELLEMMOEN, INGOLF

   

X

X

MELLEMMOEN, KÅRE KRISTIAN

     

X

MOEN, SNORRE

     

X

MÆLEN, KJELL

   

X

X

OLDERTRØEN, MAGNE

     

X

RØSTEN, ARVID

   

X

X

REINERTSEN, JAN

   

X

X