HOVEDSIDE
UTTAKSKRITERIER
NSF

KONTAKTPERSON
Stevneleder
Svenn Erik Ødegaard
E-POST
TLF 918 28 999

WEBMASTER
Gunnar Nygård
E-POST
TLF 909 81916
 

 

NM ENKELTDISTANSER 2009
VIKINGSKIPET, HAMAR
1. OG 2. NOVEMBER 2008

 

Regler for uttak/kvalifisering og gruppeinndeling/parsammensetning

a. NM enkeltdistanser 2009 avvikles etter følgende program:

Hamar 1. november 2008:
500 m kvinner (kun ett løp)
500 m menn (kun ett løp)
1500 m kvinner 1500 m menn
Hamar 2. november 2008:
1000 m kvinner
1000 m menn
3000 m kvinner
5000 m menn
Gol 21. desember 2008:
5000 m kvinner
10000 menn

b. Løperne kvalifiserer seg til deltakelse i mesterskapet
    (med unntak for 5000 m kvinner og 10000 m menn) på følgende måte:

 
De 24 beste menn og de 16 beste kvinner på tidsrankingen (årsbeste i sesongen 2008/2009) på angjeldende distanse er kvalifisert, med følgende unntak:

Hvis en løper på angjeldende distanse har en plassering blant de 6 beste (menn) eller 4 beste (kvinner)på angjeldende distanse i et NC-løp i sesongen, skal han/hun remplassere nummer 24, 23 osv. (menn) og nummer 16, 15 osv. (kvinner).

Hvis en løper deltok i World Cup-løp i sesongen 2007/2008 på distansen og ikke er kvalifisert på distansen i henhold til reglene nevnt foran, har vedkommende rett til å starte som "wild card", og remplasserer da løper med svakeste tidsranking. Wild-card¬løperen skal rangeres på plassen etter lavest rangerte World Cup-deltaker på distansen i sesongen 2007/2008. Hvis det er flere wild-cards på samme distanse, avgjør sluttstillingen i forrige sesongs World Cup den innbyrdes rangering mellom dem.

Åpenbart kvalifiserte løpere som grunnet sykdom/skade eller uhell ikke har notert kvalifiseringstid på den aktuelle distansen, kan uttas på skjønn. Disse løperne plasseres på rankinglisten basert på årsbestetider fra sesongen 2007/2008.

c. På den lengste distansen (5000 m kvinner og 10000 m menn) skal de deltakerne som er kvalifisert til siste distanse i allround-NM delta i kampen om NM-titlene. I tillegg er løpere som ikke kvalifiserer seg til siste distanse under NM allround, men som var blant de 4 beste på 3000 m for kvinner og de 6 beste på 5000 m for menn under NM enkeltdistanser i november automatisk kvalifisert. Disse løperne går i de(t) første paret/parene, og rangeres innbyrdes i henhold til deres plassering i NM enkeltdistanser.

d. Normalt skal 24 menn og 16 kvinner starte på hver distanse (med unntak av 10000 m menn og 5000 m kvinner, se ovenfor). Dette kan fravikes av uttaksansvarlig dersom særskilte grunner skulle tale for det. Juniorløpere som er kvalifisert i henhold til ovennevnte regler, vil bli uttatt på lik linje med seniorløpere.

e. Løperne rangeres i henhold til sesongbeste-resultater på angjeldende distanse. Manuelle tider gis et tillegg på 0,2 sekunder. Tider oppnådd i Calgary eller Salt Lake City gis et tillegg på 0,8 tidspoeng. NSF plikter fortløpende å offentliggjøre rangeringsliste over kvalifiserte deltakere med reserver på forbundets hjemmesider. Endelig deltakerliste offentliggjøres mandag 27. oktober 2008.

f. Når en komplett rankingliste over deltakerne er klar, skal løperne plasseres i grupper på 4 løpere i hver gruppe. Gruppa med de 4 best rangerte løperne skal trekkes for å danne de siste to parene, osv. Hvis det er ulike antall løpere på distansen, skal første par bestå av en løper.