Hedmark skøytekrets avholder særkretsting Tirsdag 24. mai 2022 på Holt stadion, Kongsvinger .
HSK Styret har i styremøte 15. mai ferdigstilt dokumenter for tingbehandling. Disse følger vedlagt.
Styret ønsker vel møtt til ting.